Auspiciantes por rubro | Calendario de eventos | Newsletter ASHRAE | Newsletter AAF

C. A. I. R. A. A. - Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire Acond

C O M I S I O N D I R E C T I V A P e r í o d o 2012/2014

 

Presidente:

Lic. HECTOR A. PALAZZO - FRIMETAL S. A. -

         

Vicepresidente:

Lic. ROBERTO L. J. LENZI - BRIKET S. A. -

         

Secretario:

Arq. JAIME E. ROVIROSA - AUTOSAL  S. A. -

         

Tesorero:

Ing. ANTONIO FALCHI - METALES LIVIANOS S. A. -

         

Vocales Titulares:

Sr. ROBERTO M. BORGATTI - EL DORADO S. A.-

         
 

Ing. ABEL BURGOS - KRONEN INT. S. A. -

         
 

Lic. FRANCISCO A. TRIPODI - ARGENFRIO S. A. -

         

Vocales Suplentes:

Ing. CARLOS CORNEJO - FINPAK S.A. 

         
 

Ing. JORGE FRARE - F. FRARE S. A. -

         
 

Sr. EDUARDO A. A. SCOPPA - ARNEG ARG. S. A. -

         
         

Revisores de Cuentas:

Cont. JORGE AUMASQUE -  PERSANO S. A. - 

         
 

Ing. LUIS IANTOSCA - MULTICONTROL S.A. -

 

Compatir esta nota en